© Amalina Natur och Miljökonsult - Åldersbäck, Tallebo - 593 93 Västervik - Telefon: 070 - 660 32 43 - E-post: info@amalina.se