Om Amalina Natur- och Miljökonsult   
Amalina Natur och Miljökonsult är ett konsultföretag med kontor i Västervik. En filial planeras i Luleå med omgivningar våren 2006. Företaget, som bildades 1999, erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom de tre verksamhetsområdena naturvård, miljövård och naturfotografi.

 

Kvalitet och Miljö

Amalina Natur och Miljökonsult har en hög målsättning när det gäller nöjda kunder. Vi har därför tagit fram en kvalitetspolicy.
Läs vår kvalitetspolicy


Miljöfrågor är något som Amalina Natur och Miljökonsult tar på största allvar, läs mer om hur vi ser på detta i vår miljöpolicy.
Läs vår miljöpolicyKunder

Våra kunder finns inom olika områden både Offentlig sektor, Privat sektor och Organisationer.

En förteckning med några av våra kunder finner du här.
Kundförteckning
Ladda hem Jans CV

Företaget ägs och drivs av civilingenjör Jan Henriksson. Han har en bred erfarenhet av frågor rörande natur- och miljövård. Under ett par år på 90-talet var Jan t ex anställd som biolog på Luleå kommun och under 2001-2003 var han miljöhandläggare vid Norrbottens flygflottilj F21. Jan är dessutom naturfotograf med lång erfarenhet av att dokumentera naturen i Sverige och utomlands.