© Amalina Natur- och Miljökonsult            Åldersbäck, Tallebo            593 93 Västervik            Telefon: 070-660 32 43            E-post: info@amalina.se