Miljövård

Amalina Natur och Miljökonsult har en gedigen miljökompetens. Inom miljövårdsområdet erbjuder olika typer av tjänster huvudsakligen inriktade mot hållbar utveckling.

Inom verksamhetsområde miljövård kan vi utföra olika typer av utredningar t ex miljökonsekvensutredningar. Vi kan bistå vid införande och drift av miljöledningssystem. Behöver ert företag rådgivning i miljöfrågor kan ni ta kontakt med oss. Vi skräddarsyr dessutom olika typer av miljöutbildningar.